Σε πόσο καιρό θέλει service το ρολόι;

Αναφορικά με τα μηχανικά ρολόγια, οι κατασκευαστές προτείνουν κάθε 5 με 7 έτη (τόσο διατηρούν τις ιδιότητες τους τα λιπαντικά). Όμως, δε σημαίνει ότι μετά το πέρας των ετών το ρολόι σταματάει να δουλεύει. Ωστόσο οι φθορές που προκαλούνται με τη χρήση πέραν του χρονικού ορίου, ενδέχεται να επιφέρουν υψηλότερο κόστος επισκευής.

Στα ρολόγια μπαταρίας ο χρόνος είναι περίπου διπλάσιος, καθώς οι δυνάμεις που ασκούνται στον μηχανισμό είναι μικρότερες, επομένως και οι φθορές.

Σε κάθε περίπτωση σημαντικό ρόλο παίζει και η χρήση που κάνουμε στο ρολόι μας.

Δείτε τα ρολόγια μας με αυτόματους μηχανισμούς